LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GIÁM ĐỐC

TRẦN KỲ PHONG

Điện thoại: 090 123 0033

Email: phong.tran@phuclocan.com.vn

 

PHÒNG KINH DOANH

LÊ THỊ THANH TUYẾT

Điện thoại: 0702325377

Email: support@phuclocan.com.vn

NGUYỄN PHẠM KIM CHI

Điện thoại: 0919121446

Email: support@phuclocan.com.vn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI