Chính sách bảo mật

 

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THU THẬP TỪ WEBSITE

 

MỤC ĐÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website phuclocan.com bao gồm: Họ và tên, email, số điện thoại, thông tin doanh nghiệp. Đây là các thông tin mà khách hàng/đối tác/cá nhân gửi thông qua việc đăng ký tài khoản trên website nhằm Công ty Phúc Lộc An báo giá, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn hoặc có các yêu cầu khác.

Các thành viên được phân công nhận thông tin phải chịu trách nhiệm về bảo mật hộp thư điện từ và mọi hoạt động sử dụng các thông tin này. Ngoài ra, các thành viên có trahcs nhiệm thông báo kịp thời cho người quản trị website vễ những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của khách hàng/đối tác/cá nhân cho mục đích sai trái để có ngay biện pháp giải quyết phù hợp.

 

PHƯƠNG TIỆN, CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH:

Người đã cung cấp thông tin có quyền yêu cầu Công ty Phúc Lộc An thực hiện yêu cầu cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin các nhân của mình.

Người đã cung cấp thông tin có quyền gửi khiếu nại đến Website phuclocan.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Phúc Lộc An sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, tuỳ theo mức độ Công ty Phúc Lộc An sẽ có những biện pháp giải quyết kịp thời.

 

CAM KẾT BAO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN ĐƠN HÀNG, MẪU MÃ THIẾT KẾ:

Thông tin cá nhân, bản vẽ, mẫu thiết kế được Công ty Phúc Lộc An cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng/đối tác/cá nhân đó.

Không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân, mẫu thiết kế của khách hàng/đối tác/cá nhân khi không có sự đồng ý.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch đối với khách hàng/đối tác/cá nhân bao gồm cả thông tin hoá đơn kế toán, chứng từ số.